Hòa Phát chuyên sản xuất các loại bàn ăn inox, bàn ghế ăn inox sau: bàn inox công nghiệp, bàn ăn công nghiệp inox 304, bàn ăn inox hòa phát, bàn ghế nhà ăn công nghiệp, bàn ăn inox tròn, vuông.

Hòa Phát chuyên sản xuất các loại bàn ăn inox, bàn ghế ăn inox sau: bàn inox công nghiệp, bàn ăn công nghiệp inox 304, bàn ăn inox hòa phát, bàn ghế nhà ăn công nghiệp, bàn ăn inox tròn, vuông.

Bàn Ăn Inox || Bàn Ăn Inox Hòa Phát

Bàn Ăn Inox || Bàn Ăn Inox Hòa Phát

Bàn Ăn Inox || Bàn Ăn Inox Hòa Phát
Bàn Ăn Inox || Bàn Ăn Inox Hòa Phát

BÀN ĂN INOX

Bàn Ăn Inox Hòa Phát

Mã SP: BAIHP

Chi tiết

2.350.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ăn Công Nghiệp

Mã SP: BCN14

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ghế Ăn Inox

Mã SP: BCN15

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Inox Công Nghiệp

Mã SP: BCN14

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ăn Inox

Mã SP: BCN14

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ăn Inox Tròn

Mã SP: BT12

Chi tiết

1.450.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ăn Inox Hòa Phát

Mã SP: BCN14

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Zalo
Hotline
Facebook
Real Time Analytics