Nội Thất Hòa Phát Hồ Chí Minh sản xuất, bán bàn inox như: bàn inox 304, bàn inox 201, bàn inox tròn, bàn inox vuông, bàn inox chữ nhật, bàn xếp inox, bộ bàn ghế inox xếp, bàn ghế inox căn tin,bàn công

Nội Thất Hòa Phát Hồ Chí Minh sản xuất, bán bàn inox như: bàn inox 304, bàn inox 201, bàn inox tròn, bàn inox vuông, bàn inox chữ nhật, bàn xếp inox, bộ bàn ghế inox xếp, bàn ghế inox căn tin,bàn công

BÀN INOX || BÀN INOX 304, BÀN INOX TRÒN, BÀN INOX CHỮ NHẬT, BÀN INOX CÔNG NGHIỆP, BÀN INOX XẾP

BÀN INOX || BÀN INOX 304, BÀN INOX TRÒN, BÀN INOX CHỮ NHẬT, BÀN INOX CÔNG NGHIỆP, BÀN INOX XẾP

BÀN INOX || BÀN INOX 304, BÀN INOX TRÒN, BÀN INOX CHỮ NHẬT, BÀN INOX CÔNG NGHIỆP, BÀN INOX XẾP
BÀN INOX || BÀN INOX 304, BÀN INOX TRÒN, BÀN INOX CHỮ NHẬT, BÀN INOX CÔNG NGHIỆP, BÀN INOX XẾP

BÀN INOX

Bàn Ăn Inox Hòa Phát

Mã SP: BAIHP

Chi tiết

2.350.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Vuông Inox 304

Mã SP: BV1M - 304

Chi tiết

2.980.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ăn Công Nghiệp

Mã SP: BCN14

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ghế Ăn Inox

Mã SP: BCN15

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Inox Công Nghiệp

Mã SP: BCN14

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Tròn Inox Xếp 3

Mã SP: BTX3-304

Chi tiết

2.850.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Bếp Inox Công Nghiệp

Mã SP: BB03T-0612

Chi tiết

4.250.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Soạn Thức Ăn Inox

Mã SP: BB02T0820

Chi tiết

4.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Chia Thức Ăn Inox

Mã SP: BB03T0612

Chi tiết

4.250.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Sơ Chế Inox

Mã SP: BB02T0612

Chi tiết

3.450.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Bếp Inox

Mã SP: BB2T-0612

Chi tiết

3.450.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ăn Inox

Mã SP: BCN14

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ghế Inox 304

Mã SP: BG01-C

Chi tiết

4.850.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Tròn Inox

Mã SP: BT14

Chi tiết

3.450.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Inox

Mã SP: BT12

Chi tiết

1.450.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Chữ Nhật Inox

Mã SP: BCN16

Chi tiết

3.190.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Tròn Inox 1m2

Mã SP: BT12

Chi tiết

1.250.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Tròn Inox 1m4

Mã SP: BT14

Chi tiết

2.350.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Xếp 3 Inox

Mã SP: BTX3-304

Chi tiết

2.850.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Xếp Inox

Mã SP: BN3

Chi tiết

1.190.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn sơ chế inox

Mã SP: B14

Chi tiết

6.500.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Xếp Inox 304

Mã SP: BT12-304

Chi tiết

2.350.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Inox Xếp 3

Mã SP: BTX3-304

Chi tiết

3.350.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn inox 304

Mã SP: BT12-304

Chi tiết

2.350.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Xếp Inox 304

Mã SP: BTXI-304

Chi tiết

3.350.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ăn Inox Tròn

Mã SP: BT12

Chi tiết

1.450.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ăn Inox Hòa Phát

Mã SP: BCN14

Chi tiết

2.990.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Vuông Inox

Mã SP: B3

Chi tiết

1.190.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Ghế Inox

Mã SP: BG01

Chi tiết

3.240.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn Tròn Inox 304

Mã SP: BT14

Chi tiết

3.450.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn tròn xếp inox

Mã SP: BT12

Chi tiết

1.450.000 VNĐ Đặt hàng

Zalo
Hotline
Facebook
Real Time Analytics