NỘI THẤT HÒA PHÁT CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC LOẠI: BÀN GHẾ NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI, BÀN LÀM VIỆC HÒA PHÁT, GHẾ BĂNG CHỜ, GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT, BÀN GHẾ INOX, GHẾ INOX, BÀN INOX, BÀN TRÒN INOX, BÀN CHỮ NHẬT INOX, GHẾ SẮT NHÀ HÀNG, BÀN XẾP INOX, GHẾ TRÒN INOX, GHẾ ĐÔN INOX, GHẾ ĐẨU INOX,

NỘI THẤT HÒA PHÁT CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC LOẠI: BÀN GHẾ NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI, BÀN LÀM VIỆC HÒA PHÁT, GHẾ BĂNG CHỜ, GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT, BÀN GHẾ INOX, GHẾ INOX, BÀN INOX, BÀN TRÒN INOX, BÀN CHỮ NHẬT INOX, GHẾ SẮT NHÀ HÀNG, BÀN XẾP INOX, GHẾ TRÒN INOX, GHẾ ĐÔN INOX, GHẾ ĐẨU INOX,

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÀN TỦ GIÁM ĐỐC

HM3D

Mã SP: HM3D

Chi tiết

112.600 VNĐ Đặt hàng

Tủ phụ TP05

Mã SP: TP05

Chi tiết

2.250.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ phụ TP04

Mã SP: TP04

Chi tiết

2.150.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ phụ TP03

Mã SP: TP03

Chi tiết

2.690.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ phụ TP02

Mã SP: TP02

Chi tiết

232.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ phụ TP01

Mã SP: TP01

Chi tiết

2.279.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC2000H6

Mã SP: DC2000H6

Chi tiết

7.557.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC2200H1

Mã SP: DC2200H1

Chi tiết

8.699.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc

Mã SP: DC1850H9

Chi tiết

7.282.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC1840M

Mã SP: DC1840M

Chi tiết

6.413.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC1800H6

Mã SP: DC1800H6

Chi tiết

7.557.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC1350H11

Mã SP: DC1350H11

Chi tiết

4.565.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC1350H10

Mã SP: DC1350H10

Chi tiết

5.980.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC1350H5

Mã SP: DC1350H5

Chi tiết

5.671.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC1350H3

Mã SP: DC1350H3

Chi tiết

5.750.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC1350H1

Mã SP: DC1350H1

Chi tiết

4.750.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC1340M

Mã SP: DC1340M

Chi tiết

5.150.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC940K

Mã SP: DC940K

Chi tiết

3.851.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Giám Đốc DC900K

Mã SP: DC900K

Chi tiết

4.781.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn lãnh đạo HRP1890L2Y1

Mã SP: HRP1890L2Y1

Chi tiết

6.256.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn lãnh đạo HRP1890L1Y2

Mã SP: HRP1890L1Y2

Chi tiết

7.232.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn lãnh đạo HRP1890-HRTP01BX

Mã SP: HRP1890-HRTP01BX

Chi tiết

5.508.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn lãnh đạo HRP1600-HRTP01BX

Mã SP: HRP1600-HRTP01BX

Chi tiết

Liên hệ Đặt hàng

Bàn giám đốc DT1890H25

Mã SP: DT1890H25

Chi tiết

3.840.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn giám đốc DT1890H24

Mã SP: DT1890H24

Chi tiết

3.940.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn giám đốc ET1600E

Mã SP: ET1600E

Chi tiết

3.850.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn giám đốc DT3200

Mã SP: DT3200

Chi tiết

14.890.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn giám đốc DT1890H40

Mã SP: DT1890H40

Chi tiết

48.900.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn giám đốc DT1890H35

Mã SP: DT1890H35

Chi tiết

4.290.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn giám đốc DT1890H34

Mã SP: DT1890H34

Chi tiết

4.900.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn giám đốc DT1890H32

Mã SP: DT1890H32

Chi tiết

4.955.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn giám đốc DT1890H31

Mã SP: DT1890H31

Chi tiết

3.985.000 VNĐ Đặt hàng

Real Time Analytics