NỘI THẤT HÒA PHÁT CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC LOẠI: BÀN GHẾ NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI, BÀN LÀM VIỆC HÒA PHÁT, GHẾ BĂNG CHỜ, GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT, BÀN GHẾ INOX, GHẾ INOX, BÀN INOX, BÀN TRÒN INOX, BÀN CHỮ NHẬT INOX, GHẾ SẮT NHÀ HÀNG, BÀN XẾP INOX, GHẾ TRÒN INOX, GHẾ ĐÔN INOX, GHẾ ĐẨU INOX,

NỘI THẤT HÒA PHÁT CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC LOẠI: BÀN GHẾ NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI, BÀN LÀM VIỆC HÒA PHÁT, GHẾ BĂNG CHỜ, GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT, BÀN GHẾ INOX, GHẾ INOX, BÀN INOX, BÀN TRÒN INOX, BÀN CHỮ NHẬT INOX, GHẾ SẮT NHÀ HÀNG, BÀN XẾP INOX, GHẾ TRÒN INOX, GHẾ ĐÔN INOX, GHẾ ĐẨU INOX,

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÀN TỦ LÀM VIỆC

Bàn liền vách BLV06

Mã SP: Bàn liền vách BLV06

Chi tiết

Liên hệ Đặt hàng

Bàn liền vách BLV05

Mã SP: Bàn liền vách BLV05

Chi tiết

Liên hệ Đặt hàng

Bàn liền vách BLV04

Mã SP: Bàn liền vách BLV04

Chi tiết

Liên hệ Đặt hàng

Bàn liền vách BLV03

Mã SP: Bàn liền vách BLV03

Chi tiết

Liên hệ Đặt hàng

Bàn liền vách BLV02

Mã SP: Bàn liền vách BLV02

Chi tiết

Liên hệ Đặt hàng

Bàn làm việc BLV01

Mã SP: Bàn làm việc BLV01

Chi tiết

Liên hệ Đặt hàng

Bàn MAP3

Mã SP: Bàn MAP3

Chi tiết

6.780.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn MAP1

Mã SP: Bàn MAP1

Chi tiết

5.250.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn chân sắt HU14

Mã SP: Bàn chân sắt HU14

Chi tiết

1.540.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ HS1

Mã SP: Tủ HS1

Chi tiết

1.120.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn BTV101

Mã SP: Bàn BTV101

Chi tiết

2.873.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn liền chân BH09

Mã SP: Bàn liền chân BH09

Chi tiết

630.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn liền chân TH12

Mã SP: Bàn liền chân TH12

Chi tiết

1.790.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn liền chân LC14

Mã SP: Bàn liền chân LC14

Chi tiết

3.530.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn liền chân LC12

Mã SP: Bàn liền chân LC12

Chi tiết

2.742.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn chân sắt HU12

Mã SP: Bàn chân sắt HU12

Chi tiết

1.380.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn làm việc HR140HM

Mã SP: HR140HM

Chi tiết

2.520.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn làm việc HR-MD02

Mã SP: HR-MD02

Chi tiết

13.277.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn làm việc HR-MD04

Mã SP: HR-MD04

Chi tiết

13.550.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn làm việc HRM120

Mã SP: HRM120

Chi tiết

2.135.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn làm việc HR120

Mã SP: HR120

Chi tiết

1.229.000 VNĐ Đặt hàng

Bàn làm việc HR140HLC1Y1

Mã SP: HR140HLC1Y1

Chi tiết

Liên hệ Đặt hàng

HP1400HL

Mã SP: HP1400HL

Chi tiết

1.153.000 VNĐ Đặt hàng

HP1400

Mã SP: HP1400

Chi tiết

929.000 VNĐ Đặt hàng

HP1200HL

Mã SP: HP1200HL

Chi tiết

898.000 VNĐ Đặt hàng

HP1000HL

Mã SP: HP1000HL

Chi tiết

997.000 VNĐ Đặt hàng

HP1600HL

Mã SP: HP1600HL

Chi tiết

1.358.000 VNĐ Đặt hàng

HP1600

Mã SP: HP1600

Chi tiết

1.090.000 VNĐ Đặt hàng

HP1500

Mã SP: HP1500

Chi tiết

1.037.000 VNĐ Đặt hàng

HP1200

Mã SP: HP1200

Chi tiết

814.000 VNĐ Đặt hàng

HP1000

Mã SP: HP1000

Chi tiết

635.000 VNĐ Đặt hàng

Real Time Analytics