Khay buffet, khay đựng đồ ăn nhà hàng, khay GN

Khay buffet, khay đựng đồ ăn nhà hàng, khay GN

Khay Inox GN

Khay Inox GN

Khay Inox GN
Khay Inox GN

Khay Inox GN

Khay Inox GN 1/9

Mã SP: KI.GN9

Chi tiết

169.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/6

Mã SP: KI.GN6

Chi tiết

110.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/4

Mã SP: KI.GN4

Chi tiết

120.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/3

Mã SP: KI.GN3

Chi tiết

130.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/2

Mã SP: KI.GN2

Chi tiết

210.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/1

Mã SP: KI.GN1

Chi tiết

270.000 VNĐ Đặt hàng

Zalo
Hotline
Facebook
Real Time Analytics