Chuyên sản xuất tủ locker hòa phát các loại: tủ 1 ngăn, 2 ngăn, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 24, 30 ngăn. Tủ Locker được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, tủ locker được sử dụng cho cá nhân, tập thể.

Chuyên sản xuất tủ locker hòa phát các loại: tủ 1 ngăn, 2 ngăn, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 24, 30 ngăn. Tủ Locker được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, tủ locker được sử dụng cho cá nhân, tập thể.

Tủ Locker Hòa Phát || Tủ Locker Bằng Sắt Từ 1 Ngăn Đến 30 Ngăn

Tủ Locker Hòa Phát || Tủ Locker Bằng Sắt Từ 1 Ngăn Đến 30 Ngăn

Tủ Locker Hòa Phát || Tủ Locker Bằng Sắt Từ 1 Ngăn Đến 30 Ngăn
Tủ Locker Hòa Phát || Tủ Locker Bằng Sắt Từ 1 Ngăn Đến 30 Ngăn

Tủ Locker Hòa Phát

Tủ Sắt Locker

Mã SP: TLK18N3K

Chi tiết

3.590.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker Hòa Phát

Mã SP: TLK4N2K

Chi tiết

2.790.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 28 Ngăn 4 Khoang

Mã SP: TLK28N4K

Chi tiết

4.550.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Loker 20 Ngăn, 4 Khoang

Mã SP: TLK20N4K

Chi tiết

4.380.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 21 Ngăn

Mã SP: TLK21N3K

Chi tiết

3.620.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 18 Ngăn

Mã SP: TLK18N3K

Chi tiết

3.590.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 12 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK12N3K

Chi tiết

3.490.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 9 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK9N3K

Chi tiết

3.350.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 6 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK6N3K

Chi tiết

3.350.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 6 Ngăn 2 Khoang

Mã SP: TLK6N2K

Chi tiết

2.850.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 4 Ngăn 2 Khoang

Mã SP: TLK4N2K

Chi tiết

2.830.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 2 Ngăn 2 Khoang

Mã SP: TLK2N2K

Chi tiết

2.750.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 15 Ngăn

Mã SP: TLK15C3K

Chi tiết

3.490.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 12 Ngăn

Mã SP: TLK12C2K

Chi tiết

2.940.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 10 Ngăn

Mã SP: TLK10C2K

Chi tiết

2.890.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 8 Ngăn

Mã SP: TLK8C2K

Chi tiết

2.850.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 6 Ngăn

Mã SP: TLK6C1K

Chi tiết

1.990.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 5 Ngăn

Mã SP: TLK5C1K

Chi tiết

1.950.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 4 Ngăn

Mã SP: TLK4C1K

Chi tiết

1.890.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Loker 3 Ngăn

Mã SP: TLK3C1K

Chi tiết

1.850.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 2 Ngăn

Mã SP: TLK2C1K

Chi tiết

1.820.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 1 Ngăn

Mã SP: TLK1C1K

Chi tiết

1.790.000 VNĐ Đặt hàng

Zalo
Hotline
Facebook
Real Time Analytics