Chuyên sản xuất tủ sắt các loại: tủ locker hòa phát, tủ tài liệu hòa phát, tủ sắt văn phòng, tủ đựng hồ sơ, tủ locker bằng sắt. Tủ được thiết kế nhiều ngăn cho cá nhân, trường học và có cánh bằng sắt.

Chuyên sản xuất tủ sắt các loại: tủ locker hòa phát, tủ tài liệu hòa phát, tủ sắt văn phòng, tủ đựng hồ sơ, tủ locker bằng sắt. Tủ được thiết kế nhiều ngăn cho cá nhân, trường học và có cánh bằng sắt.

Tủ Sắt | Tủ Sắt Hòa Phát | Tủ Locker Hòa Phát | Tủ Tài Liệu, Tủ Hồ Sơ, Tủ Văn Phòng Hòa Phát

Tủ Sắt | Tủ Sắt Hòa Phát | Tủ Locker Hòa Phát | Tủ Tài Liệu, Tủ Hồ Sơ, Tủ Văn Phòng Hòa Phát

Tủ Sắt | Tủ Sắt Hòa Phát | Tủ Locker Hòa Phát | Tủ Tài Liệu, Tủ Hồ Sơ, Tủ Văn Phòng Hòa Phát
Tủ Sắt | Tủ Sắt Hòa Phát | Tủ Locker Hòa Phát | Tủ Tài Liệu, Tủ Hồ Sơ, Tủ Văn Phòng Hòa Phát

TỦ SẮT

Bàn Sắt Hòa Phát

Mã SP: BSHP

Chi tiết

4.690.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Sắt Locker

Mã SP: TLK18N3K

Chi tiết

3.590.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng

Mã SP: TL02M02

Chi tiết

3.690.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Sắt 4 Cánh

Mã SP: TL02M02

Chi tiết

3.690.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Sắt 3 Cánh

Mã SP: TSVP-03CK

Chi tiết

4.720.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Sắt 2 Cánh

Mã SP: TL02M02C

Chi tiết

3.690.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Tài Liệu Sắt

Mã SP: TSVP-03CK

Chi tiết

4.720.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Hồ Sơ Sắt

Mã SP: TSVP-01

Chi tiết

4.720.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Sắt Văn Phòng

Mã SP: TL02M02

Chi tiết

3.690.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SP: TSVP-01

Chi tiết

4.720.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Hồ Sơ Hòa Phát

Mã SP: TL02M02

Chi tiết

3.690.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Sắt Hòa Phát

Mã SP: TL02CL

Chi tiết

3.690.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker Hòa Phát

Mã SP: TLK4N2K

Chi tiết

2.790.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 28 Ngăn 4 Khoang

Mã SP: TLK28N4K

Chi tiết

4.550.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Loker 20 Ngăn, 4 Khoang

Mã SP: TLK20N4K

Chi tiết

4.380.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 21 Ngăn

Mã SP: TLK21N3K

Chi tiết

3.620.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 18 Ngăn

Mã SP: TLK18N3K

Chi tiết

3.590.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 12 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK12N3K

Chi tiết

3.490.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 9 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK9N3K

Chi tiết

3.350.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 6 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK6N3K

Chi tiết

3.350.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 6 Ngăn 2 Khoang

Mã SP: TLK6N2K

Chi tiết

2.850.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 4 Ngăn 2 Khoang

Mã SP: TLK4N2K

Chi tiết

2.830.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 2 Ngăn 2 Khoang

Mã SP: TLK2N2K

Chi tiết

2.750.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 15 Ngăn

Mã SP: TLK15C3K

Chi tiết

3.490.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 12 Ngăn

Mã SP: TLK12C2K

Chi tiết

2.940.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 10 Ngăn

Mã SP: TLK10C2K

Chi tiết

2.890.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 8 Ngăn

Mã SP: TLK8C2K

Chi tiết

2.850.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 6 Ngăn

Mã SP: TLK6C1K

Chi tiết

1.990.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 5 Ngăn

Mã SP: TLK5C1K

Chi tiết

1.950.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 4 Ngăn

Mã SP: TLK4C1K

Chi tiết

1.890.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Loker 3 Ngăn

Mã SP: TLK3C1K

Chi tiết

1.850.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 2 Ngăn

Mã SP: TLK2C1K

Chi tiết

1.820.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 1 Ngăn

Mã SP: TLK1C1K

Chi tiết

1.790.000 VNĐ Đặt hàng

Zalo
Hotline
Facebook
Real Time Analytics