Chuyên sản xuất tủ sắt các loại: tủ locker hòa phát, tủ tài liệu hòa phát, tủ sắt văn phòng, tủ đựng hồ sơ, tủ locker bằng sắt. Tủ được thiết kế nhiều ngăn cho cá nhân, trường học và có cánh bằng sắt

Chuyên sản xuất tủ sắt các loại: tủ locker hòa phát, tủ tài liệu hòa phát, tủ sắt văn phòng, tủ đựng hồ sơ, tủ locker bằng sắt. Tủ được thiết kế nhiều ngăn cho cá nhân, trường học và có cánh bằng sắt

Tủ Sắt | Tủ Sắt Hòa Phát | Tủ Locker Hòa Phát | Tủ Tài Liệu, Tủ Hồ Sơ, Tủ Văn Phòng Hòa Phát

Tủ Sắt | Tủ Sắt Hòa Phát | Tủ Locker Hòa Phát | Tủ Tài Liệu, Tủ Hồ Sơ, Tủ Văn Phòng Hòa Phát

Tủ Sắt | Tủ Sắt Hòa Phát | Tủ Locker Hòa Phát | Tủ Tài Liệu, Tủ Hồ Sơ, Tủ Văn Phòng Hòa Phát
Tủ Sắt | Tủ Sắt Hòa Phát | Tủ Locker Hòa Phát | Tủ Tài Liệu, Tủ Hồ Sơ, Tủ Văn Phòng Hòa Phát

TỦ SẮT

Tủ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SP: TSVP-01

Chi tiết

4.320.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Hồ Sơ Hòa Phát

Mã SP: TL02M02

Chi tiết

3.290.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Sắt Hòa Phát

Mã SP: TL02CL

Chi tiết

3.290.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker Hòa Phát

Mã SP: TLK4N2K

Chi tiết

2.490.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 28 Ngăn 4 Khoang

Mã SP: TLK28N4K

Chi tiết

4.150.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Loker 20 Ngăn, 4 Khoang

Mã SP: TLK20N4K

Chi tiết

3.980.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 18 Ngăn

Mã SP: TLK18N3K

Chi tiết

3.250.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 12 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK12N3K

Chi tiết

3.120.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 9 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK9N3K

Chi tiết

3.090.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 6 Ngăn 3 Khoang

Mã SP: TLK6N3K

Chi tiết

3.050.000 VNĐ Đặt hàng

Tủ Locker 6 Ngăn 2 Khoang

Mã SP: TLK6N2K

Chi tiết

2.530.000 VNĐ Đặt hàng

Real Time Analytics