Công ty Hòa Phát Hồ Chí Minh chuyên sản xuất các loại khay inox, khay cơm inox như: khay inox 304, khay inox sâu lòng, khay inox có nắp, khay inox tròn , khay inox chữ nhật, khay inox 4 ngăn, khay ino

Công ty Hòa Phát Hồ Chí Minh chuyên sản xuất các loại khay inox, khay cơm inox như: khay inox 304, khay inox sâu lòng, khay inox có nắp, khay inox tròn , khay inox chữ nhật, khay inox 4 ngăn, khay ino

Khay Inox || Khay Inox 304 || Khay Cơm Inox Hòa Phát

Khay Inox || Khay Inox 304 || Khay Cơm Inox Hòa Phát

Khay Inox || Khay Inox 304 || Khay Cơm Inox Hòa Phát
Khay Inox || Khay Inox 304 || Khay Cơm Inox Hòa Phát

KHAY INOX

Khay Cơm Inox 6 Ngăn

Mã SP: KI6N-95

Chi tiết

95.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox 304

Mã SP: K8

Chi tiết

119.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Ăn Inox

Mã SP: K8

Chi tiết

119.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Cơm Phần

Mã SP: K3

Chi tiết

68.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Cơm Inox

Mã SP: K7

Chi tiết

108.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox Có Nắp

Mã SP: K7-N

Chi tiết

118.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox

Mã SP: K3_N

Chi tiết

78.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox 304 Có Nắp

Mã SP: K5NCN304-N

Chi tiết

88.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox Đựng Cơm

Mã SP: K3-304

Chi tiết

78.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Ăn Inox 304

Mã SP: K5NSN304

Chi tiết

88.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox Chữ Nhật

Mã SP: KCN2027

Chi tiết

93.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/9

Mã SP: KI.GN9

Chi tiết

169.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/6

Mã SP: KI.GN6

Chi tiết

110.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/4

Mã SP: KI.GN4

Chi tiết

120.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/3

Mã SP: KI.GN3

Chi tiết

130.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/2

Mã SP: KI.GN2

Chi tiết

210.000 VNĐ Đặt hàng

Khay Inox GN 1/1

Mã SP: KI.GN1

Chi tiết

270.000 VNĐ Đặt hàng

Xe Phơi Khay Inox

Mã SP: XPKC

Chi tiết

9.900.000 VNĐ Đặt hàng

Xe Đẩy Khay Cơm Inox

Mã SP: XĐKC102

Chi tiết

9.900.000 VNĐ Đặt hàng

Zalo
Hotline
Facebook
Real Time Analytics